en fr

Članstvo

REDOVITI ČLANOVI (abecednim redom):

 • Tadija Kristijan Babić
 • Tomislav Baksa
 • dr.sc.Davorka Budimir
 • Jelena Festini Ugrina
 • Dino Galinović
 • Gordana Grbić
 • prof.dr.sc.Livia Kardum
 • Ivica Kruhoberec
 • doc.dr.sc. Kristijan Kotarski
 • doc.dr.sc.Rosana Lucijetić
 • doc.dr.sc.Đana Luša
 • Željko Marić
 • Don Markušić
 • Katja Peranić
 • prof.dr.sc.Zdravko Petak
 • Nasim Salaita 
 • dr.sc.Marko Vukičević

* U skladu sa Statutom TIH-a članstvo u udruzi se zamrzava dok je član/ica na dužnosničkoj funkciji 

Prijavite korupciju
Prijavite korupciju
Primajte obavijesti

Newsletter prijava

Prijavite se