Radno vrijeme Ureda TIH-a: 9.00 -17.00 sati (radnim danom)
  • Youtube Transparency International Hrvatska
  • Facebook Transparency International Hrvatska
  • Twitter Transparency International Hrvatska
×

Izjava vezana za najavljenu izradu novog Zakona o računovodstvu neprofitnih organizacija

08.11.2013.

TIH pozdravlja inicijativu Ministarstva financija i prijedlog da će se pristupiti izradi novog Zakona o računovodstvu neprofitnih organizacija, čime će se prema općoj javnosti, a posebno poreznim obveznicima ojačati transparentnost financijskog poslovanja neprofitnih organizacija.

Skrećemo pozornost da postojeća zakonska rješenja nisu dovoljno iskorištena u segmentu nadzora poslovanja neprofitnih organizacija, što znači da se ne mora nužno krenuti s novim zakonskim prijedlozima kako bi se kontrola poslovanja neprofitnog sektora učinkovito provodila već danas.

Određene neprofitne organizacije već su obuhvaćene, ili bi svakako trebale biti, pojedinim rigoroznim odredbama Zakona o fiskalnoj odgovornosti, s obzirom na visinu njihovih izvora financiranja, odnosno učešćem s kojim javne financije sudjeluju u financiranju njihovog poslovanja.

Postojeći Zakon o fiskalnoj odgovornosti mogao bi se dopuniti tako da su i neprofitne organizacije obvezne postupati po njemu. Posebno se to odnosi na one koje se većim dijelom financiraju iz sredstava državnog proračuna,te proračuna jedinica lokalne uprave i samouprave. Na taj način bi neprofitne organizacije bile u zakonskoj obvezi pokazati višu razinu fiskalne odgovornosti prema javnom novcu koji im osigurava rad i opstanak.
Problem u primjeni ovog zakona je automno djelovanje neprofitnih organizacijana, jer država i javni donatori ne mogu utjecati na smjenu čelnika tih tijela ako ne posluju u skladu sa zakonskim odredbama fiskalne i financijske discipline, a upravo to je jedna od ključnih odrednica sankcija Zakona o fiskalnoj odgovornosti. Ta bi se autonomija, s obzirom na postotak financiranja iz javnih financija, morala ograničiti.

TIH predlaže da se istovremeno s izmjenom i dopunom Zakona o fiskalnoj odgovornosti, na taj dio neprofitnih organizacija učinkovito primijeni i Zakon o sustavu unutarnje financijske kontrole u javnom sektoru.

Zakon o fiskalnoj odgovornosti definira da su prema njemu dužni postupati svi proračunski i neproračunski korisnici (članak 3. Zakona: „Odredbe ovoga Zakona odnose se na državni proračun i proračune jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, proračunske i izvanproračunske korisnike državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave utvrđene u Registru proračunskih i izvanproračunskih korisnika sukladno Pravilniku o utvrđivanju proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna i proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te o načinu vođenja Registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika“).

Predlažemo da se neprofitne organizacije koje se doniraju značajnim sredstvima iz javnog novca obavezno upisuju u Registar proračunskih i izvanproračunskih korisnika. Na taj način smanjila bi se mogućnost lukrativnog financiranja iz državnog proračuna, a to znači da bi nad njima postojala fiskalna odgovornosti i financijska kontrola.

TIH smatra da je potrebno stvoriti mehanizam prema kojem financijska izvješća neće biti transparentna samo u pogledu brojki, već da se jasno vidi na što i kako udruge i neprofitne organizacije troše javni novac.

Online prijava korupcije

Prijavi korupciju

Ispuni formu
Prijavite se za newsletter

Primajte obavijesti

2023 © Transparency International Hrvatska. Sva prava pridržana. Izrada web stranica