Radno vrijeme Ureda TIH-a: 9.00 -17.00 sati (radnim danom)
  • Youtube Transparency International Hrvatska
  • Facebook Transparency International Hrvatska
  • Twitter Transparency International Hrvatska
×

Financiranje stranaka javnim novcem preveliki je teret za građane

02.03.2017.

Povodom javne objave završnih financijskih izvještaja za 2016. godinu, koje su bile dužne objaviti sve političke stranke i nezavisni zastupnici, te ih dostaviti Državnom uredu za reviziju i DIP-u, Transparency International Hrvatska smatra da je sada trenutak da i političke stranke osvijeste potrebu učinkovitog i transparentnog upravljanja javnim novcem.

Iz objavljenih financijskih izvještaja parlamentarnih političkih stranaka vidljivo je da se 75% njihovih prihoda ostvaruje iz državnog proračuna ili javnog novca na teret svih građana, a da one same putem članarina i članskih doprinosa članova prikupe 8%, a kroz donacije građana i tvrtki još 8% svojih prihoda.  

Istovremeno 20% rashoda odlazi na plaće i ostala davanja za 201 zaposlenika parlamentarnih političkih stranaka, a volonterski rad prijavila je samo jedna stranka u kojoj je volontirao tek jedan volonter tijekom 2016. godine.

Građani su tijekom 2016. godine financirali troškove telefoniranja parlamentarniih političkih stranaka u iznosu od 9,2 mil.kuna ili svakoga dana 25.205 kn. Istovremeno je na troškove reprezentacije potrošeno 9,3 mil. kuna ili svakoga dana tijekom 2016. godine 25.479 kn.

U vrijeme kada građani nisu u mogućnosti ispunjavati svoje financijske obveze zbog malih prihoda, nezaposlenosti i nagomilanih dugova političke stranke moraju također snositi teret sadašnjeg tenutka. Nije moguće vratiti povjerenje građana u političke institucije i političare, a pri tome javni novac trošiti neracionalno.“ poručila je Davorka Budimir, predsjednica TIH-a.

 

Online prijava korupcije

Prijavi korupciju

Ispuni formu
Prijavite se za newsletter

Primajte obavijesti

2024 © Transparency International Hrvatska. Sva prava pridržana. Izrada web stranica