Radno vrijeme Ureda TIH-a: 9.00 -17.00 sati (radnim danom)
  • Youtube Transparency International Hrvatska
  • Facebook Transparency International Hrvatska
  • Twitter Transparency International Hrvatska
×

Upravni odbor i Sud časti

08.11.2013.

Članovi Upravnog odbora su:

Prof.dr.sc. Livia Kardum članica je TIH-a od 2009. godine, a član UO od 26.12. 2011. godine. Rođena je 1951. u Zagrebu gdje je i završila školovanje. Magistrirala je na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i stekla magisterij iz državno političkih znanosti. Doktorirala je na Fakultetu političkih znanosti na kojem je i zaposlena kao redoviti  profesor na predmetima svjetske političke povijesti 20 stoljeća i povijesti diplomacije.


Dr.sc. Rosana Lucijetić članica je TIH-a od 2002. godine, a u Upravnom odboru od 3. 4. 2014. godine. Na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu diplomirala je politologiju 1983 gdje je 2007. godine doktorirala s naslovom doktorske disertacije „Suzbijanje političke korupcije: Europski standardi i nacionalna politika“. Autorica je niza znanstvenih i stručnih radova o prevenciji i suzbijanju korupcije, koja je uz civilno društvo i upravu temeljno područje njenog znanstvenog interesa. Radila je kao novinarka, voditeljica Kabineta gradonačelnika, pročelnica Upravnog odjela. Trenutno radi kao Viši predavač  Visoke tehničke škole u Puli na specijalističkom diplomskom stručnom studiju „Kreativni menadžment u procesima“.

 

 

Sud časti samostalno je i neovisno tijelo udruge. Sud časti čini 3 člana udruge izabranim natoplovičnom većinom glasova prisutnih članova Skupštine tajnim glasovanjem. Članovi Suda časti ne smiju biti u drugim tijelima udruge. Sud časti ispituje okolnosti isključenja pojedinih članova udruge iz članstva udruge predviđene člankom 19. Statuta. Odluka Suda časti donosi se većinom glasova njegovih članova. Odluku Suda časti provodi Upravni odbor. Mandat članova Suda časti traje 3 godine. Protiv odluke Suda časti dopušten je prigovor Skupštini udruge u roku od 15 dana od primitka odluke. O prigovoru odlučuje Skupština na svojoj prvoj narednoj sjednici.

 

Online prijava korupcije

Prijavi korupciju

Ispuni formu
Prijavite se za newsletter

Primajte obavijesti

2024 © Transparency International Hrvatska. Sva prava pridržana. Izrada web stranica