Radno vrijeme Ureda TIH-a: 9.00 -17.00 sati (radnim danom)
  • Youtube Transparency International Hrvatska
  • Facebook Transparency International Hrvatska
  • Twitter Transparency International Hrvatska
×

Upravni odbor

03.11.2013.

Upravni odbor je izvršno tijelo udruge i čine ga predsjednik udruge, podpredsjednik udruge i 3 (tri) člana udruge koje bira Skupština. Upravni odbor imenuje se na mandat od tri godine, s mogućnošću ponovnog izbora. Svaki redovan član udruge može biti izabran za člana Upravnog odbora.

3 (tri) člana Upravnog odbora, od kojih niti jedan nije predsjednik odnosno potpredsjednik, bira Skupština dvotrećinskom većinom prisutnih redovitih članova tajnim glasanjem, a razrješuju se na isti način.

Upravni odbor obavlja sljedeće poslove:

  • upravlja radom udruge kroz donošenje strateških, programskih i financijskih odluka u svrhu razvoja i dobrobiti Udruge u skladu s pozitivnim propisima RH, Statutom i ostalim aktima udruge, te odlukama Skupštine i tijela udruge
  • podnosi izvješće o svom radu Skupštini jednom godišnje
  • izvještava Skupštinu o radu udruge i financijskom poslovanju;
  • brine o imovini udruge, prikupljanju novčanih sredstava, te o načinu ulaganja viška prihoda u unapređenje rada udruge;
  • odgovora za sve aktivnosti udruge koje nisu posebno u nadležnosti drugih tijela kao što je predviđeno ovim Statutom.

 

 

Online prijava korupcije

Prijavi korupciju

Ispuni formu
Prijavite se za newsletter

Primajte obavijesti

2023 © Transparency International Hrvatska. Sva prava pridržana. Izrada web stranica