Radno vrijeme Ureda TIH-a: 9.00 -17.00 sati (radnim danom)
  • Youtube Transparency International Hrvatska
  • Facebook Transparency International Hrvatska
  • Twitter Transparency International Hrvatska
×

World Justice Project Rule of Law Index Hrvatska

27.10.2021.

World Justice Project Rule of Law Index vodeći je svjetski izvor izvornih, neovisnih podataka o vladavini prava. Pokrivajući 139 zemalja i jurisdikcija, Indeks se oslanja na nacionalna istraživanja u više od 138.000 kućanstava i 4.200 pravnika i stručnjaka kako bi izmjerila kako se vladavina prava doživljava i percipira u cijelom svijetu.

Prema World Justice Project Rule of Law Indexu za 2021. godinu Hrvatska se nalazi na 46 mjestu od ukupno 139 zemalja.

Hrvatska je dobila okvirnu ocjenu 0,61 na skali koja se mjeri od 0-1 uzimajaći u obzir da je 0 najlošija ocjena, a 1 najbolja.

Indeks vladavine prava WJP-a mjeri se kroz osam pokazatelja: ograničenja vladinih ovlasti, odsutnost korupcije, otvorenost vlade, pristup temeljnim pravima, zakon i red, provedba zakona, građansko pravosuđe i kazneno pravosuđe.

1. Ograničenja vladinih ovlasti

Faktor 1 mjeri u kojoj su mjeri oni koji vladaju vezani zakonom. Sadrži sredstva, ustavnna i institucionalna, prema kojima su ovlasti vlade i njezinih dužnosnika i agenata ograničene i smatrane odgovornima po zakonu. Također uključuje i nevladine provjere moći vlade, poput slobodnih i neovisnih medija.

Hrvatska na globalnoj razini stoji na mjestu 62/139, a na regionalnoj razini koja uključuje EU i EFTA na 28/31 mjestu.

2. Odsutnost korupcije

Faktor 2 mjeri odsutnost korupcije u vladi. Faktor razmatra tri oblika korupcije: mito, neprikladan utjecaj javnih ili privatnih interesa, te zlouporaba javnih sredstava ili drugih sredstava. Ove tri oblika korupcije ispitana su u odnosu na državne službenike u izvršnoj vlasti, pravosuđe, vojsku, policiju i zakonodavnu vlast.

Na globalnoj razini Hrvatska stoji na 51/139 mjestu, a na regionalnoj razini na 27/31 mjestu.

3. Otvorenost vlade

Faktor 3 mjeri otvorenost vlade definiranu mjerom u kojoj vlada dijeli informacije,osnažuje ljude s alatima za pozivanje vlade na odgovornost i potiče sudjelovanje građana u javnoj politici razmatranja. Ovaj faktor mjeri jesu li temeljni zakoni i informacije o zakonskim pravima objavljeni i ocjenjuje kvalitetu informacija koje objavljuje vlada.

Na globalnoj razini Hrvatska je na 42/139 mjestu, a na regionalnoj razini na 28/31 mjestu.

4. Pristup temeljnim pravima

Pošto postoje mnogi drugi indeksi koji se bave ljudskim pravima, ovaj faktor 4 se usredotočuje na relativno skroman izbor prava koja su čvrsto uspostavljena prema Općoj deklaraciji Ujedinjenih naroda o ljudskim pravima i najuže su povezane s pitanjima vladavine prava.

Hrvatska je na globalnoj razini na 41/139 mjestu, a na regionalnoj razini na 26/31 mjestu.

5. Zakon i red

Faktor 5 mjeri koliko dobro društvo osigurava sigurnost osoba i imovine. Sigurnost je jedan od ključnih aspekta svakog društva vladavine prava i temeljna je funkcija države. To je i preduvjet za realizaciju prava i sloboda koje vladavina prava nastoji unaprijediti.

Na globalnoj razini Hrvatska je na 26/139 mjestu, a na regionalnoj razini na 19/31 mjestu.

6. Provedba zakona

Faktor 6 mjeri u kojoj se mjeri propisi pošteno i učinkovito provode. Propisi, i pravni i administrativni, strukturiraju ponašanja unutar i izvan vlade. Ovaj faktor ne procjenjuju koje aktivnosti vlada odlučuje regulirati, niti uzima u obzir koji je dio propisa prikladan. Umjesto toga, ispituje kako se propisi provode.

Na globalnoj razini Hrvatska je na 47/139 mjestu, a na regionalnoj razini na 28/31 mjestu.

7. Građansko pravosuđe

Faktor 7 mjeri mogu li obični ljudi svoje pritužbe riješiti na miran i učinkovit način uz pomoć građanskog pravosudnog sustava. Njime se mjeri jesu li građanski pravosudni sustavi dostupni i cjenovno prihvatljivi, kao i bez diskriminacije,

korupcije i neprimjerenog utjecaja javnih službenika. Ispituje se vodi li se sudski postupak bez nerazumnih odgađanja i da li se odluke učinkovito provode. Također mjeri dostupnost, nepristranost i učinkovitost mehanizama za alternativno rješavanje sporova.

Hrvatska je na globalnoj razini na 56/139 mjestu, a na regionalnoj na 28/31 mjestu.

8. Kazneno pravosuđe

Faktor 8 ocjenjuje kaznenopravni sustav u zemlji. Učinkovit kaznenopravni sustav ključni je aspekt za vladavinu prava, jer predstavlja konvencionalni mehanizam za rješavanje pritužbi i pokretanje postupka protiv pojedinaca za kaznena djela protiv društva. Procjena izvršenja kaznenog pravosuđa trebala bi uzeti u obzir cijeli sustav, uključujući policiju, odvjetnike, tužitelje, suce i zatvorske službenike.

Na globalnoj razini Hrvatska se nalazi na 56/139 mjestu, a na regionalnoj razini stoji najgore od svih faktora s 29/31 mjestom.

 

 

 

 

Online prijava korupcije

Prijavi korupciju

Ispuni formu
Prijavite se za newsletter

Primajte obavijesti

2024 © Transparency International Hrvatska. Sva prava pridržana. Izrada web stranica