Radno vrijeme Ureda TIH-a: 9.00 -17.00 sati (radnim danom)
 • Youtube Transparency International Hrvatska
 • Facebook Transparency International Hrvatska
 • Twitter Transparency International Hrvatska
×

Tijela javne vlasti Grada Zagreba

07.06.2021.

Gradska upravna tijela, koja čine Gradsku upravu u užem smislu, sukladno odredbi članka 13. Zakona o Gradu Zagrebu (Narodne novine 62/01, 125/08, 36/09, 119/14 i 98/19) ustrojavaju se za obavljanje poslova iz djelokruga Grada Zagreba, a odluku o njihovu ustrojstvu i djelokrugu donosi Gradska skupština Grada Zagreba.

Grad Zagreb u okviru svoga samoupravnog djelokruga obavlja poslove iz djelokruga grada i djelokruga županije te druge poslove u skladu sa zakonom.
Povjerene poslove državne uprave utvrđene posebnim zakonom obavljaju nadležna upravna tijela Grada Zagreba.
U obavljanju poslova državne uprave gradska upravna tijela imaju ovlasti i obveze tijela državne uprave sukladno zakonu kojim se uređuje sustav državne uprave.

Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu gradskih upravnih tijela (Službeni glasnik Grada Zagreba 16/09, 22/09, 9/12, 4/13, 6/13, 17/13, 24/13, 21/14, 26/14, 5/15 - pročišćeni tekst, 4/16, 23/16, 9/17, 17/17,19/17, 2/19, 18/19 i 24/19) ustrojena su 24 gradska ureda, jedan gradski zavod i dvije stručne službe.

Gradskim uredima, zavodom i službama upravljaju pročelnici.
Za obavljanje poslova državne uprave pročelnici gradskih upravnih tijela koja u okviru svog djelokruga obavljaju samo poslove državne uprave odgovaraju gradonačelniku Grada Zagreba koji u odnosu na njih ima ovlasti čelnika tijela državne uprave, sukladno odredbama Zakona o sustavu državne uprave.
Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Grada Zagreba pročelnici odgovaraju gradonačelniku Grada Zagreba.

 

Trenutno postoji 27 gradskih ureda te 27 pročelnika.

Uredi su sljedeći:

1. Stručna služba gradonačelnika

2. Ured gradonačelnika

3. Ured za međugradsku i međunarodnu suradnju i promicanje ljudskih prava

4. Ured za zastupanje

5. Ured za programe i projekte EU

6. Ured za javnu nabavu

7. Gradski kontrolni ured

8. Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj grada

9. Gradski ured za opću upravu

10. Gradski ured za financije

11. Gradski ured za gospodarstvo, energetiku i zaštitu okoliša

12. Gradski ured za obrazovanje

13. Gradski ured za kulturu

14. Gradski ured za sport i mlade

15. Gradski ured za zdravstvo

16. Gradski ured za branitelje

17. Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom

18. Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo

19. Gradski ured za prostorno uređenje, izgradnju grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet

20. Gradski ured za imovinsko-pravne poslove

21. Gradski ured za upravljanje imovinom grada

22. Gradski ured za katastar i geodetske poslove

23. Ured za upravljanje u hitnim situacijama

24. Gradski zavod za zaštitu spomenika kulture i prirode

25. Ured za demografiju

26. Gradski ured za mjesnu samoupravu

27. Stručna služba gradske skupštine

 

TRGOVAČKA DRUŠTVA U VLASNIŠTVU GRADA ZAGREBA

(postotak vlasništva)

 1. Zagrebački Holding d.o.o. (100%)
 2. Zagrebački električni tramvaj d.o.o. (ZET) (100%)
 3. Zagrebački velesajam d.o.o. (100%)
 4. Zagrebački inovacijski centar d.o.o. (100%)
 5. Zagrebački centar za gospodarenje otpadom d.o.o. (100%)
 6. Sportski objekti d.o.o. (100%)
 7. Integrirani promet zagrebačkog područja d.o.o. (60%)
 8. Morski lav d.o.o. (51%)
 9. APIS IT d.o.o. (49%)
 10. Vodoprivreda Zagreb d.o. (37,66%)
 11. Zračna luka Zagreb d.o.o. (35%)
 12. Bicro Biocentar d.o.o. (13%)
Online prijava korupcije

Prijavi korupciju

Ispuni formu
Prijavite se za newsletter

Primajte obavijesti

2024 © Transparency International Hrvatska. Sva prava pridržana. Izrada web stranica