Radno vrijeme Ureda TIH-a: 9.00 -17.00 sati (radnim danom)
  • Youtube Transparency International Hrvatska
  • Facebook Transparency International Hrvatska
  • Twitter Transparency International Hrvatska
×

Što su to komore i čemu služe?

07.04.2021.

U suvremenom društvu kvalitetno i učinkovito pružanje profesionalnih usluga pridonosi ostvarenju temeljnih društvenih vrijednosti.

Kako prilikom pružanja javnih usluga, tako i u procesu oblikovanja javnih politika, iznimno važnu ulogu imaju profesije i njihova udruženja. Naime, određene profesije čije je djelovanje u javnom interesu, kao što su liječnici, odvjetnici, arhitekti, i sl., tradicionalno se u svrhu reguliranja i osiguravanja kvalitete okupljaju u profesionalna udruženja.

U Republici Hrvatskoj zakonom je predviđeno osnivanje profesionalnih udruženja u pojedinim strukama u obliku komora. Takav organizacijski oblik svojim posebnim obilježjima, samoregulacijom te javnim i drugim ovlastima kojima raspolaže treba osigurati ostvarenje javnog interesa u obavljanju niza različitih profesionalnih usluga, ali i unaprjeđivati interese svojih članova te razvoj struke u cjelini.

Komore u pravilu provode postupke izdavanja, obnavljanja i oduzimanja odobrenja za rad, propisuju ili razrađuju uvjete za dobivanje odobrenja, vode registar ovlaštenika za obavljanje djelatnosti, postavljaju ograničenja obavljanju djelatnosti, osobito kroz utvrđivanje cijene usluga, donose etički kodeks i provode disciplinske postupke, te provode stručni nadzor nad obavljanjem usluga.

U Hrvatskoj trenutno djeluje 28 komora. U postojećem sustavu komora djeluju i dvije specifične komore – Hrvatska gospodarska komora i Hrvatska obrtnička komora, koje se kao gospodarsko-strukovna udruženja razlikuju od ostalih strukovnih komora, a članstvo u njima je prema zakonu obvezno.

Porast broja komora bilježi se od 2005. godine, kada su započeli pregovori o članstvu Republike Hrvatske u Europskoj uniji. Naime, od ukupno 27 komora, njih 16 osnovano je u tom periodu, a očekuju se i nova komorska udruživanja u okviru pojedinih profesija (najavljeno je i osnivanje komore u zaštitarskom i drugim sektorima), što nameće društveni razvoj sam po sebi, ali i složenost pojedinih profesija te potreba dodatnog usklađivanja s EU zakonodavstvom, osobito Direktivom o priznavanju stručnih kvalifikacija (2005/36/EZ) te Direktivom o uslugama (2006/123/EZ) , koje predviđaju posebne obaveze komora radi osiguravanja mobilnosti usluga i rada na jedinstvenom europskom tržištu.

Online prijava korupcije

Prijavi korupciju

Ispuni formu
Prijavite se za newsletter

Primajte obavijesti

2021 © Transparency International Hrvatska. Sva prava pridržana. Izrada web stranica