Radno vrijeme Ureda TIH-a: 9.00 -17.00 sati (radnim danom)
  • Youtube Transparency International Hrvatska
  • Facebook Transparency International Hrvatska
  • Twitter Transparency International Hrvatska
×

Što su otvoreni podaci?

05.03.2021.

Otvoreni podaci su podaci koji se mogu slobodno koristiti bez ograničenja, ponovno koristiti i podijeliti bilo s kime - uz uvjet imenovanja autora i dijeljen pod jednakim uvjetima.

Otvoreni podaci su podaci koje stvaraju tijela javne vlasti, a čijom se uporabom u komercijalne i/ili nekomercijalne svrhe može stvoriti dodana vrijednost ili ekonomska korist.

U pravilu ne sadrže osobne podatke ili, drugim riječima, ako su podaci zaštićeni Zakonom o zaštiti osobnih podataka, ne smatraju se otvorenim podacima jer njihova objava nije dopuštena.

Tijela javne vlasti u Hrvatskoj, sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj 25/2013. i 85/2015.) objavljuju registre i baze podataka ili informacije o registrima i bazama podataka iz njihove nadležnosti te načinu pristupa.

Pravilnikom o vrstama i sadržaju dozvola kojima se utvrđuju uvjeti ponovne uporabe informacija (Narodne novine, broj 67/2017.) definirano je da su informacije za ponovnu uporabu tijela javne vlasti dostupne korisnicima bez ograničenja i za slobodnu uporabu uz otvorenu dozvolu. Otvorena dozvola (koja je objavljena na hrvatskome i engleskome jeziku) omogućava korisnicima slobodnu uporabu informacija, u komercijalnu ili nekomercijalnu svrhu, koja uključuje umnožavanje (reproduciranje), distribuiranje, stavljanje na raspolaganje trećima te izmjene uz obvezno navođenje izvora informacije.

Kompletna definicija “otvorenog” daje detaljan uvid što to znači, a najkraćim crtama se može sumirati kao:

  • Dostupnost i pristupačnost: Podaci moraju biti dostupni u cijelosti i po cijeni ne većoj no što iznosi tiskanje, stoga se preporuča preuzimanje putem interneta. Isto tako, podaci moraju biti dostupni u preglednom obliku i u mogućnosti s izmjenom sadržaja
  • Ponovna uporaba i redistribucija: Podaci moraju imati dozvolu za korištenje izvan izvornog područja namjene i redistribuciju uključujući miješanje s drugim bazama podataka.
  • Globalna uključenost: Svi imaju pravo na korištenje i redistribuciju - ne smije biti nikakve diskriminacije među područjima korištenja ili ljudi i zajednica. Primjerice, ne-komercijalna ograničenja koja sprječavaju komercijalnu upotrebu ili ograničenja upotrebe određenih područja (na primjer, samo u obrazovanju) nisu dopuštena.
Online prijava korupcije

Prijavi korupciju

Ispuni formu
Prijavite se za newsletter

Primajte obavijesti

2021 © Transparency International Hrvatska. Sva prava pridržana. Izrada web stranica