Radno vrijeme Ureda TIH-a: 9.00 -17.00 sati (radnim danom)
  • Youtube Transparency International Hrvatska
  • Facebook Transparency International Hrvatska
  • Twitter Transparency International Hrvatska
×

Novine u novom Zakonu o sprječavanju sukoba interesa

05.01.2022.

Proširen je krug obveznika primjene Zakona o sprječavanju sukoba interesa na sljedeće kategorije osoba:

  • predsjednici i članovi uprava trgovačkih društava u kojima Republika Hrvatska ima većinski udio, predsjednici i članovi uprava trgovačkih društava kojima su većinski vlasnici trgovačka društva u kojima većinski udio ima Republika Hrvatska, predsjednici i članovi uprava trgovačkih društava u kojima jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave imaju većinski udio, te predsjednici i članovi uprava trgovačkih društava koji su u većinskom vlasništvu trgovačkih društava u kojima većinski udio imaju jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave
  • predsjednici i članovi uprave FINA-e, HBOR-a, HAMAG-BICRO, ravnatelj Fonda za obnovu Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije, izvanredni povjerenici imenovani sukladno Zakonu o postupku izvanredne uprave u trgovačkim društvima od sistemskog značaja za Republiku Hrvatsku, a sve uzimajući u obzir njihovu nadležnost i sredstva kojima upravljaju
  • ravnatelj Hrvatskog audio-vizualnog centra, glavni ravnatelj Hrvatske radiotelevizije, te Povjerenik za informiranje
  • ravnatelji i zamjenici ravnatelja agencija kojima je osnivač Republika Hrvatska, predsjednik i članovi Vijeća Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti, predsjednici i članovi Upravnih vijeća Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga i Hrvatske regulatorne agencije
  • ravnatelj i zamjenik ravnatelja Agencije za zaštitu osobnih podataka, predsjednik i članovi uprave Jadrolinije, direktor Hrvatske agencije za osiguranje depozita, generalni direktor Hrvatskih voda, direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, ravnatelj i zamjenik ravnatelja Središnje agencije za financiranje i ugovaranje, programa i projekata Europske unije, ravnatelj Centra za restrukturiranje i prodaju i ravnatelj Središnjeg registra osiguranika
  • upravitelji zaklada koje osniva Republika Hrvatska ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, ravnatelji lučkih uprava, ravnatelji javnih ustanova za upravljanje nacionalnim parkovima, parkovima prirode i/ili drugih zaštićenih dijelova prirode, ravnatelji županijskih uprava za ceste, ravnatelji, odnosno predsjednici uprava regionalnih i lokalnih razvojnih agencija, ravnatelji županijskih zavoda za prostorno uređenje, te ravnatelji ustanova u zdravstvu kojima je osnivač Republika Hrvatska ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

 

Nadležna tijela koja odlučuju o imenovanju i/ili razrješenju svih obveznika Zakona, a čije odluke se ne objavljuju u službenom glasilu Republike Hrvatske, dostavljat će bez odgode obavijest o tim odlukama Povjerenstvu.

Proširit će se i definicija poslovnog odnosa, pa će se tako poslovni odnos odnositi  na ugovore o javnoj nabavi, kupoprodaju, zakup, najam, državne potpore i druge oblike izravnog stjecanja sredstava od tijela javne vlasti, na koncesije, koncesijska odobrenja i ugovore javno-privatnog partnerstva, osim državnih potpora u slučaju elementarnih nepogoda.

Novina je da će predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave biti dužna donijeti kodeks ponašanja koji će se odnositi na članove predstavničkih tijela i sadržavati odredbe o sprječavanju sukoba interesa, načinu praćenja primjene kodeksa, kao i o tijelu koje odlučuje u drugom stupnju o odlukama predstavničkog tijela o povredama kodeksa koji su u njegovoj nadležnosti. Za ispunjenje te obveze bit će zaduženo tijelo državne uprave nadležno za  koordinaciju mjera za sprječavanje korupcije.

Uvest će se nove dužnosti za obveznike, odnosno obveznici će nakon stupanja na dužnost biti dužni urediti svoje privatne poslove kako bi se spriječio predvidljivi sukob interesa, u pravilu u roku od šezdeset dana od izbora ili imenovanja na javnu dužnost.

Što se tiče sankcija i dalje se ostavlja mogućnost izricanja administrativnih i prekršajnih sankcija za povrede Zakona. Opomena i novčana sankcija moći će se izreći za sve povrede Zakona, te se u tu svrhu povisuje obvezni minimum novčane sankcije s 2.000,00 kuna na 4.000,00 kuna, što predstavlja 100%-tno povećanje minimalno izrečene novčane sankcije, dok će maksimum ostati isti i iznosit će 40.000,00 kuna.

 

Izvor: https://www.iusinfo.hr/aktualno/u-sredistu/48806

Online prijava korupcije

Prijavi korupciju

Ispuni formu
Prijavite se za newsletter

Primajte obavijesti

2022 © Transparency International Hrvatska. Sva prava pridržana. Izrada web stranica