Radno vrijeme Ureda TIH-a: 9.00 -17.00 sati (radnim danom)
  • Youtube Transparency International Hrvatska
  • Facebook Transparency International Hrvatska
  • Twitter Transparency International Hrvatska
×

Korporativni interesi dominiraju sastancima lobista s kreatorima politika EU, a u Hrvatskoj još uvijek nemamo niti zakonodavni okvir za transparentno lobiranje

23.06.2015.

Transparency International predstavio novi alat za nadzor lobiranja u Briselu koji pokazuje da na sastancima lobista s kreatorima politika EU dominiraju korporativni interesi.  Svi podaci su objavljeni na www.integritiwatch.eu na kojoj se nadzire i integritet zastupnika u Europskom parlamentu.

Ovaj alat na jednom mjestu povezuje informacije koje pruža Europska komisija o sastancima s lobistima i podatke iz Registra lobiranja EU.

U proteklih šest mjeseci, od prosinca 2014. godine do lipnja 2015. godine, analizirano je 4318 sastanaka s lobistima koji su pokazali da je 75 % sastanaka održano s lobistima koji zagovaraju korporativne interese, 18% s nevladinim udrugama, 4 % s think-tank, a samo 2% s lokalnim vlastima.

Kompanije koje raspolažu najvišim godišnjim budžetima za lobiranje poput Microsofta ili Shell-a imaju više održanih sastanaka, te lakši pristup kreatorima politika EU.

Lobisti koji zagovaraju korporativne interese najzastupljeniji su u područjima koja pokrivaju klimu i energiju (487 sastanaka), posao i razvoj (398), digitalne tehnologije (366) i financijska tržišta (296). Neka područja poput zdravlja ili obrazovanja u većoj mjeri su dostupna i predstavnicima nevladinih organizacija ili think tankova.

Od trenutno prijavljenih 7888 lobističkih organizacije njih 80% nije održalo niti jedan sastanak u tijelima EK što pokazuje da su nove mjere transparentnosti uvedene krajem 2014. godine ograničene u svom opsegu. Uključuju samo 1 % ili 300 najviših dužnosnika od ukupno njih 30 000 koji rade u EK.

Potrebno je povećati kvalitetu podataka iz registra lobista, jer je istraživanje TI utvrdio da mnoge organizacije djeluju iako se ne nalaze u registru, jer je upis dobrovoljan. Zanimljivo je da od 20 najvećih odvjetničkih ureda na svijetu koji imaju ured u Briselu njih čak 14 nije upisano u registar lobista. Osim toga mnoge informacije koje se unose u registar nisu točne ili su nepotpune.    

Da bi se poboljšala razina transparentnosti i integriteta u EU lobiranju TI predlaže osiguravanje  jednakog pristupa za sve zainteresirane lobiste sljedećim mjerama: prvo, da EU registar lobista postane obvezatan  sa svim pravima, obvezama i sankcijama i drugo, da se uvede “zakonodavni otisak“ kao javni zapis o utjecaju lobista na propise ili javne odluke, te da se primjenjuje i na niže rangiranih dužnosnika prema detaljnim preporukama TI.  

Ovi podaci pokazuju da je neophodno regulirati područje lobiranja u Hrvatskoj, jer u tom smislu zaostajemo za dobrim praksama Europske unije. Treba podsjetiti da je prvo Antikorupcijsko izvješće EK, objavljeno u veljači 2014. godine ukazalo na manjak transparentnosti i nedostatak pravne regulative u tom području. I hrvatska javnost zainteresirana je saznati čiji interesi dominiraju kada se odlučuje i donose političke odluke, od nacionalne do lokalnih razina. Transparentan registar lobista je pomak u tom smjeru.“, istaknula  je Davorka Budimir, predsjednica TIH-a.

Preuzmi priopćenje

Dodatne informacije:

EU Integrity Watch:

Pokrenut je u listopadu 2014. godine s ciljem povećavanja transparentnosti institucija EU, kao jedinstveni pretraživač kako bi se nadgledao mogući sukob interesa ukazujući na vanjske aktivnosti i dodatne dohotke zastupnika u Europskom parlamentu. Više od 50% parlamentaraca ima dodatne poslove koji iznose 18 milijuna eura godišnje.   

Lobiranje u Europi:

priručnik :Lobiranje u Europi: skriveni utjecaj, privilegirani pristup (ENG), travanj 2015., a glavni zaključci i rangiranje država (ENG)

Inicijativa transparentnosti Europske komisije

U cilju podizanja transparentnosti od 1.12.2014. ojavljuju se sastanci visokih dužnosnika EK ( ovjerenika, kabineta i glavne uprave) s registriranim lobistima iz Registra transparentnosti EU. 

Registar transparentnositi EU 

Od 2011. godine predstavlja dobrovoljni zajednički registar lobista. Unatoč suspenziji nekih organizacija danas broji oko 7500 organizacija, ujedno im niti kvaltiteta informacija nije na visokoj razini.  

EU zakonodavni otisak:

Zakonodavni otisak je sveobuhvatni javni zapis utjecaja lobista na propise ili javne odluke. Utjecaj se ne može izravno mjeriti, ali zapisi o sastancima s lobistima i analiza tekstova može biti dobra osnova  za daljnja istraživanja i izradu jedinstvenog policy papera s detaljnim preporukama kako bi trebalo izraditi EU zakonodavni otisak.

 

 

Online prijava korupcije

Prijavi korupciju

Ispuni formu
Prijavite se za newsletter

Primajte obavijesti

2023 © Transparency International Hrvatska. Sva prava pridržana. Izrada web stranica