Radno vrijeme Ureda TIH-a: 9.00 -17.00 sati (radnim danom)
  • Youtube Transparency International Hrvatska
  • Facebook Transparency International Hrvatska
  • Twitter Transparency International Hrvatska
×

Kako se financiraju udruge?

26.05.2021.

Suradnja s udrugama u provedbi javnih politika najčešće se očituje kroz različite oblike financijske i nefinancijske podrške koje tijela javne vlasti pružaju projektima i programima od interesa za opće dobro. Ta vrsta međusektorske suradnje ima veliki potencijal za generiranje brojnih pozitivnih promjena i stvaranje prijeko potrebnih sinergija za održiv društveni i gospodarski razvoj. U kojoj će mjeri taj potencijal biti ostvaren uvelike ovisi o kvaliteti kriterija, standarda i postupaka za dodjelu financijskih i nefinancijskih podrški, kao i organizacijskim i ljudskim resursima unutar javnih institucija nužnih za uspješno praćenje i vrednovanje ugovorenih modela podrške.

Novi zakon o udrugama: https://www.zakon.hr/z/64/Zakon-o-udrugama

2015. godine Vlada RH donijela je: Uredbu o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine 26/2015, 37/2021)

Udruge nemaju redovite izvore financiranja i same se snalaze u pronalaženju potrebnih sredstava za rad udruge. Najčešće su to natječaji.

Rad udruga osim sredstvima uplaćenih članarina, dobrovoljnih priloga i darova, obavljanjem djelatnosti na tržištu, često se kod velikog broja udruga financira i iz donacija iz državnog proračuna i proračuna JLP(R)S-a te drugih javnih izvora.

Zakonom o udrugama propisano je da nadležna državna tijela, JLP(R)S-i i druge javne institucije financiraju i ugovaraju provedbu programa i projekata od interesa za opće dobro na temelju javnog poziva odnosno natječaja ili na temelju posebnog propisa o financiranju javnih potreba.

Uredba propisuje da se pod javnim izvorima podrazumijevaju sredstva državnog proračuna (uključujući i namjenska sredstva od igara na sreću), sredstva proračuna županija, gradova i općina, sredstva javnih fondova i prihoda javnih trgovačkih društava i drugih javnih institucija, fondova EU-a i inozemnih javnih izvora. 

Godišnja Izvješća o financiranju projekata i programa organizacija civilnog društva pokazuju kako se troše novci koje država izdvaja za projekte i programe udruga i ostalih organizacija civilnog društva iz javnih izvora. Izvješća su opsežna i sadrže detaljne analize o tome:

  • koja državna tijela dodjeljuju sredstva i s kojim iznosima
  • područjima financiranja
  • korisnicima financiranih projekata
  • teritorijalnoj rasprostranjenosti projekata
Online prijava korupcije

Prijavi korupciju

Ispuni formu
Prijavite se za newsletter

Primajte obavijesti

2024 © Transparency International Hrvatska. Sva prava pridržana. Izrada web stranica