Radno vrijeme Ureda TIH-a: 9.00 -17.00 sati (radnim danom)
  • Youtube Transparency International Hrvatska
  • Facebook Transparency International Hrvatska
  • Twitter Transparency International Hrvatska
×

Javna tribina o pristupu informacijama u Varaždinskoj županiji

10.11.2014.

Na poziv Antikorupcijskog povjerenstva i Koordinacije za ljuska prava održana je javna tribina o primjeni prava na pristup informacijama, na kojoj su iz TIH-a govorili Davorka Budimir, predsjednica i Ivica Kruhonerec, član.

Predstavnici TIH-a su istaknuli da borba za transparentno društvo počiva na i točnim informacijama. Na taj je način moguće je prevenirati korupciju.  

Cilj javne tribine bio je upoznati građane o ovom pravu, kao temeljnoj podlozi sadašnjih i budućih demokratskih procesa u društvu, a u kontekstu novog Zakona o pravu na pristup informacijama. Zakon uvodi dosta novina u sam postupak i način ostvarivanja ovog prava, s naglaskom na neposrednost u pristupu informacijama bez procedure i posrednika, kroz obvezu tijela javne vlasti da korisniku pristup informacijama omoguće objavom tih informacija na svojim web stranicama. Usmjerenost ide i dalje, prema još većem uključivanju javnosti u sam rad tijela javne vlasti, a što se očituje kroz uvođenje novog postupka savjetovanja sa zainteresiranom javnošću, kao obveznog procesa kod donošenja važnijih općih akata. 

Korak dalje je i nastojanje da se razlozi za eventualno odbijanje pristupa informacijama svedu na minimum, čak i tamo gdje oni u formalnom smislu postoje.

Online prijava korupcije

Prijavi korupciju

Ispuni formu
Prijavite se za newsletter

Primajte obavijesti

2024 © Transparency International Hrvatska. Sva prava pridržana. Izrada web stranica