Radno vrijeme Ureda TIH-a: 9.00 -17.00 sati (radnim danom)
  • Youtube Transparency International Hrvatska
  • Facebook Transparency International Hrvatska
  • Twitter Transparency International Hrvatska
×

Izborna promidžba

09.03.2021.

ŠTO JE IZBORNA PROMIDŽBA?

Izborna promidžba je skup radnji koje poduzimaju sudionici izborne promidžbe u svrhu javnog predstavljanja i obrazlaganja svojih izbornih programa biračima.

KADA POČINJE, A KADA ZAVRŠAVA?

Izborna promidžba počinje danom objave zbirnih lista, a završava 24 sata prije dana održavanja izbora. Na dan koji prethodi održavanju izbora i na dan izbora do zatvaranja biračkih mjesta u 19,00 sati, zabranjuje se javno predstavljanje i obrazlaganje izbornih programa sudionika biračima, nagovaranje birača da glasuju za određenu kandidacijsku listu ili kandidata, objavljivanje procjena izbornih rezultata kao i objavljivanje prethodnih, neslužbenih rezultata izbora, izjava i intervjua sudionika izborne promidžbe te navođenje njihovih izjava ili pisanih djela.

ŠTO ZNAČI NJENO FINANCIRANJE?

Financiranjem se smatra stjecanje financijskih sredstava te primanje usluga ili primanje proizvoda bez obveze plaćanja, u svrhu potpore i promicanja političkog djelovanja kandidata te trošenje financijskih sredstava, odnosno korištenje proizvoda i usluga za političko djelovanje, u skladu sa Zakonom o financiranju.

OD KUDA IZBORNA PROMIDŽBA MOŽE BITI FINANCIRANA?

Kandidati mogu financirati izbornu promidžbu iz:

  • vlastitih sredstava
  • sredstva političke stranke koja je predložila kandidata
  • donacija

 

Vlastita sredstva kandidata

Vlastita sredstva kandidata su osobna sredstva fizičkih osoba kandidata.

Vlastita sredstva koja kandidati namjeravaju utrošiti za izbornu promidžbu, moraju biti uplaćena na poseban račun za financiranje izborne promidžbe.

Vlastitim sredstvima kandidata smatraju se i prihodi od kamata na oročena sredstva i depozite po viđenju, na posebnom računu za financiranje troškova izborne promidžbe.

Kandidati mogu uplatiti vlastita sredstva na poseban račun za financiranje izborne promidžbe do dana zatvaranja tog računa.

Sredstva političke stranke koja je predložila kandidata

Sredstva za financiranje izborne promidžbe za kandidata koje osigurava politička stranka koja je predložila kandidata, politička stranka dužna je uplatiti na poseban račun kandidata za financiranje izborne promidžbe.

Na iznos sredstava koja politička stranka uplaćuje na poseban račun kandidata za financiranje izborne promidžbe, kao i na donacije u obliku proizvoda i usluga koje osigurava politička stranka koja je predložila kandidata ne odnose se odredbe Zakona o financiranju o ograničenju iznosa donacije, ograničenju roka prikupljanja donacija te o zabrani financiranja od političkih stranaka kao neprofitnih organizacija.

 

ZAKON O FINANCIRANJU POLITIČKIH AKTIVNOSTI, IZBORNE PROMIDŽBE I REFERENDUMA

https://www.zakon.hr/z/1957/Zakon-o-financiranju-politi%C4%8Dkih-aktivnosti,-izborne-promid%C5%BEbe-i-referenduma

Online prijava korupcije

Prijavi korupciju

Ispuni formu
Prijavite se za newsletter

Primajte obavijesti

2024 © Transparency International Hrvatska. Sva prava pridržana. Izrada web stranica