Radno vrijeme Ureda TIH-a: 9.00 -17.00 sati (radnim danom)
  • Youtube Transparency International Hrvatska
  • Facebook Transparency International Hrvatska
  • Twitter Transparency International Hrvatska
×

HAC - oštro reagirao na obrazloženje njemačke udruge Transparency International

01.03.2018.

Poštovani članovi Upravnog odbora Transparency International Hrvatska,

Obraćamo Vam se povodom objave „Indeksa percepcije korupcije za 2017. godinu“, objavljenog od strane Transparency International Secretariat, gdje  je u dijelu izvješća iznesena neistinita i neutemeljena  informacija i to u sljedećem navodu:

„Jednako tako, pomanjkanje transparentnosti i javne rasprave o ulaganjima vezanim uz velike javne nabave i rad poduzeća u državnom vlasništvu, kao što su Hrvatske autoceste (HAC), nastavljaju skupo koštati porezne obveznike te dodatno pogoršavaju investicijsku klimu u Hrvatskoj i mogućnosti za prevladavanje gospodarske nestabilnosti.“

Neistinita je informacija da Hrvatske autoceste d.o.o. posluju s pomanjkanjem transparentnosti u postupcima javne nabave, obzirom da se svi postupci nabave roba i usluga, uključujući i jednostavnu nabavu koja ne podliježe Zakonu o javnoj nabavi, objavljuju na web stranici društva s uključenim svim popratnim dokumentima, kao zapisnici s otvaranja ponuda te odluke o odabiru.

Budući se iz opreme  predmetnog navoda  sugerira odgovornost i netransparentno poslovanje Hrvatskih autocesta d.o.o., želimo istaknuti  da odbacujemo navod u cijelosti jer isti nije dobronamjeran niti je utemeljen na provjerenim i valjanim činjenicama. Svi podaci o poslovanju Društva objavljeni su na web stranici, kao i kreditna zaduženja Hrvatskih autocesta, koja su uvijek  javna i transparentno objavljena.

Iz predmetnog izvješća Transparency International Secretariat nije transparentno niti jasno  koji podaci su se koristili u navedenoj analizi te takvu analizu u kontekstu Hrvatskih autocesta d.o.o.  smatramo manipulacijom.

Hrvatske autoceste d.o.o. su osnovane 2001. godine. Društvo je u 100%-tnom vlasništvu Republike Hrvatske, a osnovano je sa svrhom upravljanja, građenja i održavanja autocesta, osim onih kojima upravlja koncesionar, sukladno Zakonu o cestama.

Planiranje izgradnje i održavanja autocesta, prema Zakonu o cestama, provodi se kroz sljedeće programsko planske dokumente:

•             dugoročno, kroz Strategiju razvitka javnih cesta koju donosi Hrvatski sabor

•             srednjoročno, kroz četverogodišnje programe građenja i održavanja javnih cesta koje donosi Vlada RH na prijedlog Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture

•             godišnje, kroz planove građenja i održavanja koje uz suglasnost Vlade RH donose Hrvatske autoceste d.o.o.

Izvori financiranja aktivnosti Društva (poslovnih - upravljanje i redovno održavanje; investicijskih - izgradnja i izvanredno održavanje; financijskih - kamate i otplate kredita)  su vlastiti prihodi Društva (cestarina, naknada za korištenje cestovnog zemljišta i pratećih uslužnih objekata te ostali), sredstva iz proračuna od naknade iz trošarina na energente te krediti, koji se koriste  isključivo kao investicija u javno dobro.

Slijedom iznesenog, a ne manje važno, želimo istaknuti da su Hrvatske autoceste d.o.o. od početka 2017. godine dio projekta Svjetske banke  „Modernizacija i restrukturiranje sektora cestovne infrastrukture“, koji obuhvaća sve aspekte poslovanja i dubinske analize te da predmetnim analizama neovisnih konzultanata nisu zabilježene anomalije u transparentnosti poslovanja.

 

S poštovanjem,

______________________________________

 

Koordinator za odnose s javnošću

Ured Uprave

Hrvatske autoceste d.o.o.

Širolina 4, HR-10000 Zagreb

 

Online prijava korupcije

Prijavi korupciju

Ispuni formu
Prijavite se za newsletter

Primajte obavijesti

2023 © Transparency International Hrvatska. Sva prava pridržana. Izrada web stranica