Radno vrijeme Ureda TIH-a: 9.00 -17.00 sati (radnim danom)
  • Youtube Transparency International Hrvatska
  • Facebook Transparency International Hrvatska
  • Twitter Transparency International Hrvatska
×

Državno izborno povjerenstvo

15.03.2021.

Zakonom o Državnom izbornom povjerenstvu Republike Hrvatske, uređeno je osnivanje Državnog izbornog povjerenstva kao stalnog tijela, sastav Državnog izbornog povjerenstva, način izbora predsjednika, potpredsjednika i članova Državnog izbornog povjerenstva, djelokrug, način rada i odlučivanja, odnos s građanima, tijelima i institucijama u Republici Hrvatskoj, suradnja s međunarodnim organizacijama i institucijama te ostala pitanja od značaja za obavljanje poslova iz djelokruga Državnog izbornog povjerenstva.

Zakonom je propisano da je Državno izborno povjerenstvo stalno i neovisno državno tijelo koje obavlja poslove iz svog djelokruga u skladu s navedenim Zakonom te zakonima kojima je regulirana provedba izbora u Republici Hrvatskoj, kao i provedba državnog, lokalnog i savjetodavnog referenduma.

Nadležnost Državnog izbornog povjerenstva može se podijeliti na nadležnost:

a) koja se odnosi na provedbu izbora i referenduma
b) koja se odnosi na provedbu nadzora financiranja političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma
c) ostale nadležnosti - propisane Zakonom

 

Ustroj

Državno izborno povjerenstvo ima predsjednika, četiri potpredsjednika i četiri člana.

Predsjednik, potpredsjednici i članovi Državnog izbornog povjerenstva biraju se na način propisan Zakonom o Državnom izbornom povjerenstvu Republike Hrvatske.

Predsjednik Državnog izbornog povjerenstva je predsjednik Vrhovnog suda Republike Hrvatske. Dva potpredsjednika bira Opća sjednica Vrhovnog suda Republike Hrvatske iz reda sudaca tog suda na prijedlog predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske.

Druga dva potpredsjednika i članove Državnog izbornog povjerenstva bira Hrvatski sabor većinom glasova svih zastupnika, tako da jednog potpredsjednika i dva člana bira na prijedlog većinske političke stranke, odnosno koalicije, a drugog potpredsjednika i druga dva člana na prijedlog oporbenih političkih stranaka ili koalicija sukladno stranačkom sastavu Hrvatskoga sabora u trenutku njihova izbora.

 

Stručna služba

Državno izborno povjerenstvo ima Stručnu službu za obavljanje stručnih poslova iz djelokruga Državnog izbornog povjerenstva te administrativnih, tehničkih i drugih poslova sukladno Zakonu o Državnom izbornom povjerenstvu Republike Hrvatske.

Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu Stručne službe Državnog izbornog povjerenstva uređeno je unutarnje ustrojstvo i način rada Stručne službe, utvrđena su radna mjesta i opis poslova, broj potrebnih državnih službenika, stručni i drugi uvjeti potrebni za raspored na radna mjesta te druga pitanja značajna za rad Stručne službe.

Unutarnje ustrojstvo Stručne službe čine:

 

Online prijava korupcije

Prijavi korupciju

Ispuni formu
Prijavite se za newsletter

Primajte obavijesti

2021 © Transparency International Hrvatska. Sva prava pridržana. Izrada web stranica