en fr

Zašto za političke stranke vrijedi pravilo Veća potrošnja - više novaca? - IMAMO PRAVO ZNATI

Međunarodni dan prava na pristup informacijama obilježava se 28. rujna. Od 2002. godine obilježavao se “Right to know day”, a Opća skupšttina UNESCO-a je u rujnu 2015. godine donijela Rezoluciju prema kojoj se univerzalno pravo na pristup informacijama razumijeva kao temeljno za demokratsko funkcioniranje društva.

U cilju ostvarivanja tog prava za transparentnom i otvorenom vlasšću zatražili smo da se:

  1. kadrovska pitanja premijeste iz zatvorenog u otvoreni dio sjednica Vlade RH, te da to postane pravilo i za niže razine odlučivanja
  2. u Hrvatskom saboru, kao najvišoj zakonodavnoj vlasti poštuju 10 načela otvorenog parlamenta

Od nove zakonodavne i izvršne vlasti tražimo da se financiranje političkih stranaka uredi tako da se raspolaže samo s onim novcem koji se temelji na prihodima, a ne na potrošnji kao do sada. 

Parlamentarnim političkim strankama i nezavisnim pojedincima zakon dopušta da se financiraju do 0,05 % rashoda državnog proračuna iz prethodne godine. To će za 2016. godinu iznositi oko 55 milijuna kuna. 

Priopćenje za medije

 

  

Galerija

Prijavite korupciju
Prijavite korupciju
Primajte obavijesti

Newsletter prijava

Prijavite se