en fr

Zakon o političkim aktivnostima i izbornoj promidžbi potrebno je nadopuniti

Zakonom o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe propušteno je regulirati visinu isplate stvarnih troškova kampanja. Ovakav zakonodavni okvir dopušta da se raspolaganje javnim novcem prepušta pojedinačnoj volji, a što u trenutku teške financijske situacije predstavlja nepotrebno rasipanje. 


https://vimeo.com/126525789

Prijavite korupciju
Prijavite korupciju
Primajte obavijesti

Newsletter prijava

Prijavite se