en fr

U radnoj skupini o promjenama u financiranju političkih aktivnosti i predstavnici TIH-a

Ministarstvo uprave formiralo radnu grupu za izradu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe u koju su uključeni predjednica TIH-a dr.sc. Davorka Budimir i potpredsjednik TIH-a mr.sc. Don Markušić.

Transparency International Hrvatska se zalaže za uključivanje odredbi koje bi smanjile koruptivne rizike, a tijek novca u politici učinili transparentnim, sljedivim i lako kontroliranim od strane zainteresirane javnosti.

 

 

 

Dokumenti

Prijavite korupciju
Prijavite korupciju
Primajte obavijesti

Newsletter prijava

Prijavite se