en fr

Transparency International - transparentno o TI Hrvatska

Njemačka udruga Transparency International iz Berlina vrši kontinuirani pritisak na hrvatsku javnost i pravni poredak Republike Hrvatske iznoseći neistine i klevete.

Transparency International Hrvatska je hrvatska udruga usmjerena na borbu protiv korupcije koja djeluje sukladno svim  zakonima i nije ispostava tuđih intereasa.

Svi postupci koji su se vodili u Hrvatskoj okončani su u korist Transparency international Hrvatska uključujući i pravomoćne sudske presude.

Priopćenje TI 27.10.2017.

Dokumenti

Prijavite korupciju
Prijavite korupciju
Primajte obavijesti

Newsletter prijava

Prijavite se