en fr

Restartaj (se) korupcija (ni)je moj interes

Danas je 9. prosinac – Međunarodni dan borbe protiv korupcije obilježava se od 2003. godine kada je Opća skupština UN posebnom rezolucijom ukazala na problem korupcije i potrebu svakodnevne borbe protiv nje. Korupcija prodire u sve segmente društva i predstavlja najveću ugrozu gospodarskog, društvenog i političkog razvoja, te prosperiteta Republike Hrvatske.

Danas na Međunarodni dan borbe protiv korupcije podsjećamo svakog hrvatskog građanina da je prevencija i borba protiv korupcije prioritet našeg svakodnevnog odgovornog djelovanja.

Društva koja imaju visoke standarde transparentnosti, javno dostupne podatke i učinkovite institucije su bogatija, a njihovi građani uživaju u kvaliteti javno dostupnih usluga.

Stvaranjem društvene klime s pozitivnim društvenim vrijednostima, poput poštenja i povjerenja, koruptivno ponašanje postati će društveno neprihvatljivo i izazvati će opću osudu cijelog društva, a ne samo hrabrih pojedinaca. Obnašanje javnih dužnosti pretpostavlja veće obaveze, ali i veću odgovornost.

Zato s pravom očekujemo da će politički akteri osvijestiti potrebu učinkovitog funkcioniranja institucija. Da će osigurati sustav međusobnog nadzora i kontrole,ali i dostatna novčana sredstava za rad institucija koje se bave prevencijom i represijom korupcije. Hrvatsko društvo mora biti oslobođeno političke korupcije, te trgovine utjecajima i pozicijama.

Na političkim akterima koji su danas na pozicijama političkog odlučivanja leži teret najveće odgovornosti

Prijavite korupciju
Prijavite korupciju
Primajte obavijesti

Newsletter prijava

Prijavite se