en fr

Predstavljenost nacionalnih manjina u parlamentu RH

nacionalna manjina broj pripadnika

DP 2013

DP 2014

Politička predstavljenost nacionalnih manjina u Hrvatskom saboru osigurana je na temelju čl.16.-19. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor ( NN 120/11) i to na temelju pozitivne diskriminacije, osiguravanjem 8 stalnih zastupničkih mjesta.

 

Nacionalne manjine i sredstva iz Državnog proračuna za 2013. i 2014. godinu

dodjeljena preko Savjeta za nacionalne manjine RH

Albanci 17.513 753.000 622.000
Austrijanci i Nijemci 3.262 732.000 .626.000
Bošnjaci 31.479 1.913.000 1.589.000
Bugari 350 100.000 87.000
Crnogorci 4.517 734.000 608.000
Česi 9.641 3.533.000 3.078.000
Mađari 14.048 4.402.000 3.899.000
Makedonci 4.138 721.000 664.000
Poljaci 672 96.000 93.000
Romi 16.975 795.000 666.000
Rumunji 435    
Rusi 1.279 125.000 150.000
Slovaci 4.753 1.563.000 1.327.000
Slovenci 10.517 770.000 674.000
Srbi 186.633 10.888.000 9.562.000
Talijani 17.807 8.315.000 7.3818.000
Turci 367    
Ukrajinci i Rusini 3.814 1.580.000 .1309,20
Vlasi 29    
Židovi 509 747.000 661.000
Ukupno 328.738 35.022.747 32.933.200

TI Hrvatska je u nekoliko navrata upozorio na potrebu transparentnig predstvljanja i financiranja nacionlanih manjina u Republici Hrvatskoj.

U Hrvatskoj danas žive 22 nacionalne manjine, a čine ukupno 7,7% stanovništva Hrvatske. Djeluju putem 95 udruga (2014) nacionlanih manjina, a od toga njih 41 (43%) ima sjedište u gradu Zagrebu, njih 15 (15%) sjedišta u Rijeci, Splitu ili Osijeku, te njih 39 (42%) u manjim mjestima RH.

Najbrojnije nacionlane manjine su: Srbi (186.633 osobe), Bošnjaci (31.479), Talijani (17.807), Albanci (17.513), Romi (16.975) i Mađari (14.048).

Najmanje brrojni su: Rumunji ( 435), Turci, (367) Bugari (350) i Vlasi (29).

Kroz Savjet za nacionalne manjine RH  vrši se raspodjela novca za zadovoljavanje svih aktivnosti kako bi se osigurala njihova kulturna autonomija i razvoj identiteta unutar Hrvatske.  

Predstavnici nacionalnih manjina imaju osigurano 8 mjesta u Saboru RH, a njihovi predstavnici biraju se na posebnim listama.

Ustavnim Zakonom o pravima nacionlanih manjina (NN 155/02) nacionalna manjina definirana je kao "skupina hrvatskih državljana čiji pripadnici su tradicionalno nastanjeni u RH , a njeni članovi imaju etnička, jezična, kulturna i/ili vjerskaobilježja različita od drugih građana i vodi ih želja za očuvanjem tih obilježja" (čl.5)

Politička prava manjina zajamčena su kroz "zastupljenost...uzimajući u obzir udio pripadnika nacionalnih manjina u ukupnom stanovništvu" (čl.18).

Pri čemu srpska manjina ima pravo na 3 zastupnika, mađarska i talijanska na po jednog, a sve ostale nacionalne manjine zajedno na 3 predstavnika.

Tako se na parlamentarnim izborima za Hrvatski sabor 2015. godine nacionalne manjine biraju u posebnoj XII izbornoj jedinici i to za :

 

nacionalna manjina broj zastupnika koji se bira

broj

kandidat

broj zamjenika kandidata predlagatelji
Kandidati za izbor zastupnika nacionalnih manjina u Hrvatski sabor na izborima 8.11.2015.
srpska 3 11 11
 • grupa birača
 • NS
 • SDSS
 • SPS
mađarska 1 2 2
 • zajednica Mađara
 • Savez mađarskih udruga
talijanska 1 3 3
 • ORaH
 • grupa birača
češka i slovačka 1 2 0
 • grupa birača
austrijska, bugarska, njemačka, poljska,romska,rumunjska, rusinska,ruska,turska, ukrajinska, vlaška i židovska 1 11 0
 • grupa birača (2)
 • BM365
 • Naprijed Hrvatska
 • HDZ
 • Udruge Roma (2)
 • Savezi(4)
albanska,bošnjačka,crnogorska, makedonska i slovenska 1 11 0
 • grupa građana (4)
 • SBH
 • Naprijed Hrvatska
 • BDSH
 • SDA
 • savezi i zajednice (3)

 

TI Hrvatska smatra da je potrebno hitno urediti transparentnu i pravednu političku zastupljenost predstavnika nacionalnih manjina u Hrvatskom saboru, jer prema sadašnjim zakonodavnom rješenju pojedine nacionalne manjine nisu pravično zastpuljene. 

U slučajevima zastupljenosti više nacionalnih manjina postoji opravdana sumnja da izabrani zastupnik neće biti u mogućnosti transparentno predstavljati one koji su ga izabrali. 

Kao što može biti u sljedećoj situaciji:

- kada je izabran predstavnik nacionalne manjine koji je ujedno i član manjinske političke stranke,

- tada se postavlja pitanje i transparentnog financiranja i novca koji se izdvaja iz proračuna za manjinskog saborskog zastupnika koji se kao takav doznačava političkoj stranci, te je teško odrediti da li se on koristi za rad na terenu kako bi se predstavljalo sve nacionalne manjine 

 

Iz medija:

T-potal

 

 

Dokumenti

Prijavite korupciju
Prijavite korupciju
Primajte obavijesti

Newsletter prijava

Prijavite se