en fr

Objavljen regionalni indeks konkurentnosti

Korupcija i dalje značajno utječe na razinu konkurentnosti, a time i na upravljanje regionalnim razvojem Hrvatske. Istraživanje regionalnog indeksa konkurentnosti Hrvatske 2013., izradilo je Nacionalno vijeće za konkurentnost i Program Ujedinjenih naroda za razvoj. 

Istraživanje konkurentnosti na podnacionalnoj (županijskoj) razini pokrenuto je 2007. godine i ponavlja se u trogodišnjim ciklusima, čime je stvoren informacijski temelj za praćenje promjena u konkurentnosti županija i kvalitete faktora o kojima ona ovisi u tri vremenske točke (2007., 2010. i 2013. godina).

Istraživanje se provodi korištenjem metodologije Svjetskog gospodarskog foruma (WEF) i Instituta za razvoj menadžmenta (IMD). Metodološka konzistentnost istraživanja konkurentnosti na podnacionalnoj razini i korištenje vrlo široke baze pokazatelja (116 statističkih indikatora i 68 perceptivnih indikatora) daju mogućnost horizontalne (među županijama) i vertikalne (u vremenu) usporedbe, čime se jača osviještenost gospodarske, političke i znanstvene javnosti o problemima regionalnih razvojnih razlika i djelotvornosti politika za njihovo smanjivanje.

Izvješće preuzmite ovdje 

Prijavite korupciju
Prijavite korupciju
Primajte obavijesti

Newsletter prijava

Prijavite se