Objavljen regionalni indeks konkurentnosti

Korupcija i dalje značajno utječe na razinu konkurentnosti, a time i na upravljanje regionalnim razvojem Hrvatske. Istraživanje regionalnog indeksa konkurentnosti Hrvatske 2013., izradilo je Nacionalno vijeće za konkurentnost i Program Ujedinjenih naroda za razvoj. 

Istraživanje konkurentnosti na podnacionalnoj (županijskoj) razini pokrenuto je 2007. godine i ponavlja se u trogodišnjim ciklusima, čime je stvoren informacijski temelj za praćenje promjena u konkurentnosti županija i kvalitete faktora o kojima ona ovisi u tri vremenske točke (2007., 2010. i 2013. godina).

Istraživanje se provodi korištenjem metodologije Svjetskog gospodarskog foruma (WEF) i Instituta za razvoj menadžmenta (IMD). Metodološka konzistentnost istraživanja konkurentnosti na podnacionalnoj razini i korištenje vrlo široke baze pokazatelja (116 statističkih indikatora i 68 perceptivnih indikatora) daju mogućnost horizontalne (među županijama) i vertikalne (u vremenu) usporedbe, čime se jača osviještenost gospodarske, političke i znanstvene javnosti o problemima regionalnih razvojnih razlika i djelotvornosti politika za njihovo smanjivanje.

Izvješće preuzmite ovdje 

Newsletter prijava

PRIJAVITE KORUPCIJU

FOTKAJTE KORUPCIJU Filtrirajte korupciju

Područje korupcije

Gospodarstvo

Politika

Javni djelatnici

Ostalo

Pravosuđe

Mjesto korupcije

Pregledajte sve
Donirajte Indeks percepcije korupcije 2015