en fr

Nacrt strategije suzbijanja korupcije - do 30.11.2014.

Ministarstvo pravosuđa objavilo je početak rasprave sa zainteresiranom javnošću u vezi Nacrta strategije suzbijanja korupcije 2015 - 2020.

TIH se odlučio na pravo savjetovanje sa sviim zainteresiranim građanima i poslovnim subjektima kako bi objedinili sugestije i predložili paket konkretnih alata i mjera.

Borba protiv korupcije moguća je samo ukoliko su svi akteri spremni prevenirati je na svakoj razini od najmlađih do najstarijih, te od lokalnih do nacionalne razine i šire. 

Svi vaši komentari, prijedlozi i ideje su dobro došli, bez obzira na to hoće li ih nadležno ministarstvo uvrstiti u konačni prijedlog ili ne. 

Bolji život svakog pojedinca počiva na integritetu i osobnom poštenju. Situacija je vrlo jednostavna kao i rješenja koja se čine logičnim. Jednostavnije je biti jednostavan.

Vaše prijedloge očekujemo do zaključno 25.11.2014. godine. Najbolje od njih ćemo javno predstaviti.  

 

  

Dokumenti

Prijavite korupciju
Prijavite korupciju
Primajte obavijesti

Newsletter prijava

Prijavite se