en fr

Konferencija 10.6.2015. Sporazumi o integritetu -spriječavanje prijevara i korupcije mehanizmima civilnog nadzora

U Zagrebu će se u srijedu 10 lipnja 2015. godine održati konferencija na temu "Sporazumi o integritetu - spriječavanje prijevara i korupcije mehanizmima civilnog nadzora", a kao dio projekta TI-S i EK u okviru I faze .

Konferencija će predstaviti dobre prakse u kojima se taj alat primjenu u dužem razdoblju, te stvarne učinke na sprječavanje koruptivnih rizika prilikom stranih ulaganja ili korištenja sredstava iz ESI fondova.

U okviru konferencije biti će predstavljen priručnik Sporazumi o integritetu i Transparentnost u poslovnom sektoru.   

Više o konferenciji ,te prijava sudjelovanja  

Broj mjesta je ograničen, osigurano je simultano prevođenje s engleskog jezika. 

Konferencija je namijenjena korisnicima sredstava iz ESI fondova, investitorima, tijelima javne vlasti i udrugama.

 

Ova konferencija je moguć uz potporu i sudjelovanje:

   

Disclaimer: Ova komunikacija odražava stavove Transparency International Hrvatske. Europska Komisija se ne može smatrati odgovornom za bilo kakvo korištenje sadržanih informacija.

Prijavite korupciju
Prijavite korupciju
Primajte obavijesti

Newsletter prijava

Prijavite se