en fr

Borba protiv korupcije - u Vladinom planu reformi 2016

U Vladinom prijedlogu reformi 2016 definirani su glavni ciljevi i područja reformi. 

Bolja učinkovitost i transparentnost javne uprave i pravosuđa predviđa i borbu protiv korupcije.  

Prijavite korupciju
Prijavite korupciju
Primajte obavijesti

Newsletter prijava

Prijavite se