en fr

97 anketiranih smatra je je korupcija raširena, a 3 da nije

Eurobaroetar je jasno pokazao da od 100 anketiranih čak 97 njih ima dojam da je korupcija u Hrvatskoj raširena pojava. Njih troje nema takav dojam. 

Prijavite korupciju
Prijavite korupciju
Primajte obavijesti

Newsletter prijava

Prijavite se