Upravni odbor

Upravni odbor je izvršno tijelo udruge i čine ga predsjednik udruge, podpredsjednik udruge i 3 (tri) člana udruge koje bira Skupština. Upravni odbor imenuje se na mandat od tri godine, s mogućnošću ponovnog izbora. Svaki redovan član udruge može biti izabran za člana Upravnog odbora.

3 (tri) člana Upravnog odbora, od kojih niti jedan nije predsjednik odnosno potpredsjednik, bira Skupština dvotrećinskom većinom prisutnih redovitih članova tajnim glasanjem, a razrješuju se na isti način.

Upravni odbor obavlja sljedeće poslove:

  • upravlja radom udruge kroz donošenje strateških, programskih i financijskih odluka u svrhu razvoja i dobrobiti Udruge u skladu s pozitivnim propisima RH, Statutom i ostalim aktima udruge, te odlukama Skupštine i tijela udruge
  • podnosi izvješće o svom radu Skupštini jednom godišnje
  • izvještava Skupštinu o radu udruge i financijskom poslovanju;
  • brine o imovini udruge, prikupljanju novčanih sredstava, te o načinu ulaganja viška prihoda u unapređenje rada udruge;
  • odgovora za sve aktivnosti udruge koje nisu posebno u nadležnosti drugih tijela kao što je predviđeno ovim Statutom.

 

 

Newsletter prijava

PRIJAVITE KORUPCIJU

FOTKAJTE KORUPCIJU Filtrirajte korupciju

Područje korupcije

Gospodarstvo

Politika

Javni djelatnici

Ostalo

Pravosuđe

Mjesto korupcije

Pregledajte sve
Donirajte Indeks percepcije korupcije 2015