Članstvo

REDOVITI ČLANOVI (abecednim redom):

 • Tadija Kristijan Babić
 • Tomislav Baksa
 • dr.sc.Davorka Budimir
 • Biserka Dunda
 • Jelena Festini Ugrina
 • Dino Galinović
 • Gordana Grbić
 • prof.dr.sc.Livia Kardum
 • Ivica Kruhoberec
 • dr.sc. Kristijan Kotarski
 • dr.sc.Rosana Lucijetić
 • dr.sc.Đana Luša
 • Željko Marić
 • Don Markušić
 • Predrag Matić*
 • Katja Peranić
 • prof.dr.sc.Zdravko Petak
 • Nasim Salaita 
 • Marko Vukičević

* U skladu sa Statutom TIH-a članstvo u udruzi se zamrzava dok je član/ica na dužnosničkoj funkciji 

Newsletter prijava

Konferencija

Napomene

PRIJAVITE KORUPCIJU

FOTKAJTE KORUPCIJU Filtrirajte korupciju

Područje korupcije

Gospodarstvo

Politika

Javni djelatnici

Ostalo

Pravosuđe

Mjesto korupcije

Pregledajte sve
Donirajte Indeks percepcije korupcije 2015