Tijela javne vlasti

Ministre - kome da se građani jave?

Transparency international Hrvatska povodom izjave ministra pravosuđa o tome da je svaki građanin, ukoliko ima saznanja, dužan prijaviti nepravilnosti i korupciju u pravosudnom sustavu...

03.03.2016.

O ukidanju državnog inspektora

O ukidanju Državnog inspektorata TIH se očitovao početkom listopada 2013. godine. "Trebalo bi konačno konsolidirati naš inspekcijski sustav, a moguće sukobe interesa...

31.10.2013.
Newsletter prijava

Konferencija

Napomene

PRIJAVITE KORUPCIJU

FOTKAJTE KORUPCIJU Filtrirajte korupciju

Područje korupcije

Gospodarstvo

Politika

Javni djelatnici

Ostalo

Pravosuđe

Mjesto korupcije

Pregledajte sve
Donirajte Indeks percepcije korupcije 2015