Zašto za političke stranke vrijedi pravilo Veća potrošnja - više novaca? - IMAMO PRAVO ZNATI

Međunarodni dan prava na pristup informacijama obilježava se 28. rujna. Od 2002. godine obilježavao se “Right to know day”, a Opća skupšttina UNESCO-a je u rujnu 2015. godine donijela Rezoluciju prema kojoj se univerzalno pravo na pristup informacijama razumijeva kao temeljno za demokratsko funkcioniranje društva.

U cilju ostvarivanja tog prava za transparentnom i otvorenom vlasšću zatražili smo da se:

  1. kadrovska pitanja premijeste iz zatvorenog u otvoreni dio sjednica Vlade RH, te da to postane pravilo i za niže razine odlučivanja
  2. u Hrvatskom saboru, kao najvišoj zakonodavnoj vlasti poštuju 10 načela otvorenog parlamenta

Od nove zakonodavne i izvršne vlasti tražimo da se financiranje političkih stranaka uredi tako da se raspolaže samo s onim novcem koji se temelji na prihodima, a ne na potrošnji kao do sada. 

Parlamentarnim političkim strankama i nezavisnim pojedincima zakon dopušta da se financiraju do 0,05 % rashoda državnog proračuna iz prethodne godine. To će za 2016. godinu iznositi oko 55 milijuna kuna. 

Priopćenje za medije

 

  

Galerija

Newsletter prijava

Konferencija

Napomene

PRIJAVITE KORUPCIJU

FOTKAJTE KORUPCIJU Filtrirajte korupciju

Područje korupcije

Gospodarstvo

Politika

Javni djelatnici

Ostalo

Pravosuđe

Mjesto korupcije

Pregledajte sve
Donirajte Indeks percepcije korupcije 2015