U radnoj skupini o promjenama u financiranju političkih aktivnosti i predstavnici TIH-a

Ministarstvo uprave formiralo radnu grupu za izradu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe u koju su uključeni predjednica TIH-a dr.sc. Davorka Budimir i potpredsjednik TIH-a mr.sc. Don Markušić.

Transparency International Hrvatska se zalaže za uključivanje odredbi koje bi smanjile koruptivne rizike, a tijek novca u politici učinili transparentnim, sljedivim i lako kontroliranim od strane zainteresirane javnosti.

 

 

 

Dokumenti

Newsletter prijava

Konferencija

Napomene

PRIJAVITE KORUPCIJU

FOTKAJTE KORUPCIJU Filtrirajte korupciju

Područje korupcije

Gospodarstvo

Politika

Javni djelatnici

Ostalo

Pravosuđe

Mjesto korupcije

Pregledajte sve
Donirajte Indeks percepcije korupcije 2015