Globalni barometar korupcije Hrvatska 2016

Globalni barometar korupcije mjeri kako građani percipiraju prisutnost korupcije u svojim državama na temelju nekoliko indikatora, a provedeno istraživanje uključilo je 1503 ispitanika u Hrvatskoj. 

Podaci iz istraživanja - Hrvatska 

indikator  Hrvatska (%)
1. Korupcija je veliki problem         51 
2. Vlada se nedovoljno bori protiv korupcije        57
3. Korumpiranoost zastupnika u Hrvatskom saboru       28
4. Učestalost podmićivanja u javnom sektoru  (u godini dana)       10
5. Društvo potiče prijavljivanje korupcije i osnažuje zviždače        15 

Ocjene (kriteriji) 

   crveno  žuto   zeleno
 korupcija je veliki problem u državi     od 35%  15-35%  do 15%
 uspješnost vlade u borbi protiv korupcije je loša   iznad 60%  40-60%   do 40%
 korumpiranost zastupnika u parlamentu    iznad 40%  20-40%   do 20%
 podmićivanje u javnom sektoru   iznad 20% 10- 20%    do 10%
 osnaženost građana u prijavljivanju korupcije    do 40%  40-60%   iznad 60%

Hrvatska i susjedi (%)

  SLO BIH CG SRB  ITA MAĐ
korupcja je problem  59 55 31 39 28 28
uspješnos vlade u borbi protiv korupcije 77 83 50 45 70  55
korumpiranost zastupnika 25 54 * 28 46  
podmićivanje  3 27  16  22  7  22

Transparency international Hrvatska povodom objave globalnog barometra korupcije smatra da građani korupciju opravdano smatraju velikim problemom hrvatskog društva.

Svaki drugi građanin smatra da je korupcija jedan od najvećih problema u Hrvatskoj, 57% ispitanika napore izvršne vlasti drži nedovoljnim u borbi protiv korupcije, a 10% je u proteklih godinu dana podmitilo javni sektor da bi ostvarilo svoja prava. Pri tome manje od 40% građana smatra da naše društvo osnažuje prijavitelje nepravilnosti.

Borba za transparentno društvo temelji se na stvarnoj volji političkih aktera i nositelja vlasti da pozitivne društvene vrijednosti poput poštenja, odgovornosti i učinkovitosti učine poželjnim ponašanjem.

Svakog pojedinca ili prijavitelja nepravilnosti treba osnažiti i zaštiti kako bi ukazivanjem na propuste učinili ovo društvo poželjnim mjestom za život, poticanje ulaganja i napredak u cjelini.

Hrvatska se protiv korupcije mora boriti vlastitim opredjeljenjem i snagom, a ne isključivo poticajima vanjskih i viših interesa uvjetovanih globalnim trendovima.

To je strateško opredjeljenje društva da se koruptivno ponašanje prevenira ugradnjom sustavnih alata u tijela javne vlasti, sve koruptivne nepravilnosti sankcioniraju, a neodgovorni pojedinci kazne i onemoguće u javnom djelovanju. Neki od alata su reguliranje lobiranja i zaštita prijavitelja nepravilnosti

Preuzmi priopćenje

Dokumenti

Newsletter prijava

PRIJAVITE KORUPCIJU

FOTKAJTE KORUPCIJU Filtrirajte korupciju

Područje korupcije

Gospodarstvo

Politika

Javni djelatnici

Ostalo

Pravosuđe

Mjesto korupcije

Pregledajte sve
Donirajte Indeks percepcije korupcije 2015