Formula za izračun - zamjenjuje se riječima u kunskoj portuvrijednosti DEM

Zakon o političkim strankama usvojen je u srpnju 1993. godine i do danas 2016. godine mijenjao se samo nekoliko puta da bi se reguliralo financiranje iz državnog proračuna. 

Od 1.1.1999. godine, a na temelju Zakona o izmjenama Zakona o političkim strankama  (NN 164/98) određeno je da se raspored vrši u visini 0,056% sredstava tekućih izdataka državnog proračuna iz prethodne godine, za sve stranke koje imaju zastupnike.

U čl.4. st. 2. Zakona o izmjenama piše "u dinarskoj protuvirjednosti 70 do 200 DEM zamjenjuje se riječima "u kunskoj protuvrijednosti od 200 do 350 DEM" 

Odluku o proglašenju Zakona o izmjenama Zakona o političkim strankama potpisao 18.12.1999. godine Franjo Tuđman, a objavljena je u Narodnim novinama bf 164/98. 

Ovaj Zakon je još uvijek na snazi, a njemačka marka (DEM) ukinuta je kao sredstvo plaćanja 2002. godine kada je zamjenjena  eurom. 

 

 

Dokumenti

Newsletter prijava

PRIJAVITE KORUPCIJU

FOTKAJTE KORUPCIJU Filtrirajte korupciju

Područje korupcije

Gospodarstvo

Politika

Javni djelatnici

Ostalo

Pravosuđe

Mjesto korupcije

Pregledajte sve
Donirajte Indeks percepcije korupcije 2015